Team (Inter)nationaal

Team Nationaal / Internationaal is er nationaal vooral op gericht om de aansluiting met JCI Nederland en met andere nabijgelegen JCI-chapters aan te gaan, te behouden en te versterken.

De leden van dit team committeren zich om zoveel mogelijk bij nationale evenementen aanwezig te zijn, om bij andere JCI-chapters op bezoek te gaan en eventueel gezamenlijke activiteiten op te zetten en samenwerkingen aan te gaan.

Links van kamers waarmee team Nationaal mee samen wil werken zijn:

JCI Peelland (Helmond) http://www.jkpeelland.nl/
JCI Hart van Brabant (Tilburg) http://www.jkhartvanbrabant.nl/
JCI ’s Hertogenbosch (Den Bosch) http://www.jci-shertogenbosch.nl/
JCI Dommelland (Boxtel) http://www.juniorkamerdommelland.nl/


Richting JCI de Kempen is onze taak om de andere leden te laten weten wat JCI Nederland allemaal te bieden heeft voor de individuele leden, maar ook voor JCI de Kempen in het algemeen. Wij bewaken de nationale kalender en proberen anderen te enthousiasmeren om ook deel te nemen aan nationale evenementen.

Internationaal poogt dit team om een samenwerkingsverband aan te gaan met een andere JCI in het buiteland (twinning).

Team Leden

Binnen JCI De Kempen heeft Team leden de taak om nieuwe aspiranten te verwelkomen en hen wegwijs te maken binnen de Kamer. Hoe gaat deze procedure in zijn werk?

Zodra je aangeeft interesse te hebben om je aan te sluiten bij JCI De Kempen komt team leden in beeld. Eerst controleren wij je CV, om de diversiteit binnen JCI De Kempen te kunnen waarborgen. Zo mogen er maximaal twee leden uit dezelfde beroepsgroep lid zijn. Wanneer dit in orde is maakt een van ons persoonlijk kennis met je. Op die manier kun jij toelichten wat je motivatie is om lid te worden en kunnen wij je alles vertellen over ons. Tevens krijgen zowel jij als wij een goede indruk. En is de indruk van beide kanten positief? Dan kun je als aspirant aansluiten bij JCI De Kempen en begint het voor je.

Tijdens je aspirantenperiode krijg je een mentor toegewezen. Deze mentor is jouw persoonlijke vraagbaak, die je wegwijs zal maken tijdens je aspirantenperiode. Blijkt na een aantal maanden dat je een positieve bijdrage levert aan JCI De Kempen? Dan kun je worden ‘gepind’ en ben je officieel lid van JCI De Kempen!

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over JCI De Kempen. Vul dan het formulier in op deze website

Wij nemen dan contact met je op.

 

Namens Team leden,

Carolien, Johan, Ward, Hakee

Team Business

BOV Award

Het team Business organiseert zakelijke evenementen. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsbezoeken. Daarnaast organiseert het team Business het jaarlijks terugkerende evenement: de Beste Ondernemers Visie verkiezing. De BOV (Beste Ondernemers Visie) Trofee is dus een initiatief van JCI de Kempen en wordt jaarlijks uitgereikt aan de ondernemer in Eindhoven en omstreken die de beste visie uitdraagt.

De genomineerde ondernemers onderscheiden zich door echt ondernemerschap en het realiseren van bijzondere prestaties op het gebied van markt- en productontwikkeling, financiële resultaten en/of  personeelsbeleid. Drie finalisten presenteren zich aan het publiek tijdens een sprankelende avond, met als hoogtepunt de bekendmaking van de winnaar van de BOV-Trofee! 
 
Op de website www.boveindhoven.nl treft u alle informatie aan die u als mogelijk deelnemer, sponsor, bezoeker  of anderszins geïnteresseerde nodig heeft over deze spraakmakende competitie en het populaire afsluitende evenement.

Naast de BOV organiseert team business verschillende andere netwerkactiviteiten, zoals bedrijfsbezoeken en lunches. 

Sinds twee jaar is hier nog een extra jaarlijks evenement bijgekomen de ASML Young Talent Award. Deze Award biedt een platform aan jonge, beginnende ondernemers die met hun talent de markt bestormen. Deelname aan de ASML Young Talent Award levert voor de jonge, beginnende ondernemer veel publiciteit en bekendheid in de regio op, wat een zeer positieve stimulans voor zijn/haar groeiende onderneming mee zal brengen. 

 

Team Maatschappelijk & Sociaal

Het team Maatschappelijk & Sociaal is verantwoordelijk voor een belangrijk gedeelte van de activiteitenkalender buiten de ledenvergaderingen om.

Enerzijds richt dit Team zich op informele activiteiten voor de eigen leden, zoals borrels, Quiz-night, biking-diner en een koopworkshop. En anderzijds richten zij zich op maatschappelijke activiteiten; iets terug doen voor de maatschappij. Dit kan variëren van het collecteren voor het Rode Kruis tot het opzetten van een fundraising-project of het verstrekken van ‘handjes’ voor een goed doel. Dit team initieert voor de rest van de Kamer.