Team (Inter)nationaal

Team Nationaal / Internationaal is er nationaal vooral op gericht om de aansluiting met JCI Nederland en met andere nabijgelegen JCI-chapters aan te gaan, te behouden en te versterken.

De leden van dit team committeren zich om zoveel mogelijk bij nationale evenementen aanwezig te zijn, om bij andere JCI-chapters op bezoek te gaan en eventueel gezamenlijke activiteiten op te zetten en samenwerkingen aan te gaan.

Links van kamers waarmee team Nationaal mee samen wil werken zijn:

JCI Peelland (Helmond) http://www.jkpeelland.nl/
JCI Hart van Brabant (Tilburg) http://www.jkhartvanbrabant.nl/
JCI ’s Hertogenbosch (Den Bosch) http://www.jci-shertogenbosch.nl/
JCI Dommelland (Boxtel) http://www.juniorkamerdommelland.nl/


Richting JCI de Kempen is onze taak om de andere leden te laten weten wat JCI Nederland allemaal te bieden heeft voor de individuele leden, maar ook voor JCI de Kempen in het algemeen. Wij bewaken de nationale kalender en proberen anderen te enthousiasmeren om ook deel te nemen aan nationale evenementen.

Internationaal poogt dit team om een samenwerkingsverband aan te gaan met een andere JCI in het buiteland (twinning).